دپارتمانها

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

*دپارتمانها

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه مهندسی آل هاشمی از ۴ زیرمجموعه تشکیل شده است که هر کدام از این زیرمجموعه ها بنا به نیاز پروژه به صورت انفرادی و یا تیمی عمل می کنند.

 

به طور مثال نحوه کار گروهی شرکت در پروژه های اجرایی صفر تا صد به نحو زیر میباشد:

 

-گروه خرید و فروش ملک : جستجو، خرید، فروش ملک، طبق نظر و نیاز کارفرما و بهره گیری از فنون مهندسی و مشاوره کامل به کارفرما( این گروه اطلاعات جمع آوری شده را در اختیار گروه بعدی قرار میدهد)

 

-گروه شهرداری : اخذ پروانه براساس طرح اولیه تیم طراحی و نظر کارفرما با در نظر گرفتن ضوابط بر طبق اصول شهرداری( این تیم ضوابط و اطلاعات را در اختیار گروه معماری قرار میدهد.)

 

 

 

-تیم معماری: طراحی و تهیه نقشه ها و تصاویر سه بعدی طبق سلیقه کارفرما و ضوابط شهرداری ( این تیم طرح را در اختیار تیم اجرا قرار میدهد)

-تیم عمران: تایید تمام مراحل فوق به همراه کارفرما و اجرای کل پروژه